Videreutdanning Psykisk Helsearbeid Nettstudie

Fagskole

Psykisk helse. Oppstart: september/ … Studiet går over fire semestre, hovedsaklig som nettstudie, men med noen klassesamlinger på kveldstid. Du kan velge å …

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser – INN

1. feb. 2018 – Informasjon om videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser, ved … Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap …

Etter- og videreutdanning | NTNU VIDERE‎

Vi tilbyr et stort antall kurs og studieprogram. Les mer her! Variable søknadsfrister. Studier for voksne i jobb. Kurs på universitetsnivå. Deltidsstudier. Formell kompetanse.

Fagskole – Buskerud fylkeskommune

20. apr. 2012 – Fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på … Nettstudier – helse, aldring og aktiv omsorg, psykisk helsearbeid og …

Ta vidareutdanning – Høgskulen på Vestlandet

8. jan. 2017 – Livslang læring deles som regel inn i to retninger etterutdanning og videreutdanning: Etterutdanning blir ofte definert som emner som gir …

Demensomsorg og alderspsykiatri | helsekompetanse.no

Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.

[PDF]Anvendt psykologi – Nokut

23. jun. 2015 – Institusjonene som gir høyere utdanning har ulike fullmakter til å opprette … Silje Marie Haga, Regionsenter for barn og unges psykiske helse …. Høyskolen peker på at et viktig moment ved stabiliteten i nettstudiet er at …

Psykisk helse i skolen | konferanse 29-30 oktober | jobbaktiv.no‎

En konferanse for alle som arbeider med elever som sliter. Les mer om programmet. Med fokus på utdanning.

Medisin- og helsefag – finn din utdanning her! – Studentum.no

Utdanninger innen helse og sosialfag på høgskole, fagskole, folkehøgskole, utlandet og … og sosialsektoren innenfor somatisk- og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. …. Høyskolen Kristiania Nettstudier tilbyr Grunnmedisin som årsenhet.

Psykisk helse i skolen | Bjørknes Høyskole

Årsenheten «psykisk helse i skolen» har som mål å øke kunnskapsnivået og … Nettstudier er fleksibelt feks. i kombinasjon med jobb; Du får din egen nettlærer …