Avgrensning

Distriktspolitisk avgrensning – HiOA

Rapporten gir en evaluering av den differensierte arbeidsgiveravgiften i forhold til de distriktspolitiske målsettinger. Det etableres et sett indikatorer som gir et …

Avgrensning av olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet …

28. aug. 2017 – Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og …

Avgrensning – Kommunikasjon og kultur 3 – NDLA

27. sep. 2011 – Fagstoff: Skal vi studere kommunikasjon og samhandlinger, er det viktig å foreta en avgrensning. Kulturforskjeller er et meget vidt begrep.

Avgrensning med motiv for uteservering / Avsperringer – blogg …

Avgrensning med motiv for uteservering. Dette innlegget ble skrevet 22 mai, 2018 av admin. Restauranten Geisha Sushi & Bar kontaktet oss, siden de hadde en …

[PDF]Avgrensning, Aktører, Resultater og Mål Hvordan skape multiplikatoren

13. mar. 2018 – Avgrensning, Aktører, Resultater og Mål. Hvordan skape multiplikatoren. Sverre Tiltnes. 1. Page 2. Kjære redaksjon. Tenk på dette når dere …

[PDF]1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR … – Troms fylkeskommune

1. FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR VANGSVIK SENTRUM. Avgrensning av planområde for områdeplan Vangsvik. 15.12.2016. Tranøy kommune …

R-7/97 Den rurale dimensjon – En teoretisk geografisk avgrensning …

… Publikasjoner / R-7/97 Den rurale dimensjon – En teoretisk geografisk avgrensning. R-7/97 Den rurale dimensjon – En teoretisk geografisk avgrensning …

Barcheloroppgavens problemstilling og avgrensning – eStudie.no

7. aug. 2017 – Å formulere en problemstilling så presist som mulig er vanskelig. Du må nesten alltid avgrense det teoretiske feltet for å gjøre dette …

4. Avgrensning av fritaksmetoden mot gevinster og tap ved realisasjon …

4.1 Sammendrag. Departementet legger med dette fram et forslag om å stramme inn fritaksmetoden, ved å unnta gevinst ved realisasjon eller uttak av …

Vannportalen – Lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for …

29. jun. 2017 – Vannportalen – Lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel – Høring.