Antall Ansatte I Staten

Må sitte mer effektivt i staten – Estate Nyheter

5. feb. 2016 – Ingen nye statlige byggeprosjekter skal bruke mer areal enn 23 … areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige …

Vil effektivisere byråkratiet – FrP

1. feb. 2018 – Dette handler både om antall ansatte i staten og om å forenkle byråkratiet. Dette vil spare staten, privatpersoner og bedrifter for både tid og …

Storstreik i stat og kommune – VG

23. mai 2012 – … etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen. … Øke antall dager med tjenestefri for statsansatte over 62 fra åtte til ti.

iFinnmark – Alta har flest statsansatte

6. jan. 2014 – 559 personer i Alta jobber i Staten, men det er i øst de fleste statlige arbeidsplassene befinner seg. Se hvor mange statlige sysselsatte det er i …

Antall ansatte i staten vokser – P4

26. jun. 2018 – Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017 under regjeringen som har sagt den vil avbyråkratisere og effektivisere, viser en analyse fra …

[PDF]Statlig nedsalg – Civita

Staten eier kun to prosent av alle norske virksomheter, men størrelsen på … Holdes helseforetakene utenom, er antall ansatte i overkant av 180 000 personer.2.

Språkrådet

(29.8.18) Nesten alle de statlige universitetene og høgskolene har etablert en individuelt tilpasset språkstrategi. Nå gjelder det å få satt de gode intensjonene ut i …

Askøy kommune

For ansatte. Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø. Besøksadresse: Kundetorget, Rådhuset: ved hovedinngangen. Åpningstider: Ukedager …

Staten henger langt etter på startlønn: Frykter lav rekruttering kan true …

18. des. 2017 – Vi ser at det er en nedgang i antall nyutdannede som velger staten som … tjenester skyter fart, noe som vil gi behov for flere IT-ansatte i staten.

ARBEIDSLIV , POLITISKE PARTIER – Antall ansatte i staten vokser

26. jun. 2018 – Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017 under regjeringen som har sagt den vil avbyråkratisere og effektivisere, viser en analyse fra …

Må sitte mer effektivt i staten – Estate Nyheter

5. feb. 2016 – Ingen nye statlige byggeprosjekter skal bruke mer areal enn 23 … areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige …

Vil effektivisere byråkratiet – FrP

1. feb. 2018 – Dette handler både om antall ansatte i staten og om å forenkle byråkratiet. Dette vil spare staten, privatpersoner og bedrifter for både tid og …